Røjlehalvøens Lokaludvalg er et af de lokaludvalg i Middelfart Kommune, der varetager lokal områdernes interesser.

Om lokaludvalg:

Byrådet ønsker en åben dialog med borgerne om spørgsmål, som har lokal betydning. Middelfart Byråd giver
derfor mulighed for at nedsætte lokaludvalg efter § 65d i styrelsesloven.

Lokaludvalgene er rådgivende organer, der har til formål at støtte Byrådet i arbejdet med den overordnede
planlægning samt at vejlede og støtte såvel Byråd som den kommunale administration i en effektiv opgaveløsning
til gavn for det enkelte lokalområde. Lokaludvalgene bør som samarbejdsorgan og formidler varetage lokalområdets
interesser over for Byrådet og forvaltningen. Dette kan fx ske ved at indsende høringssvar vedr. Middelfart Kommunes
årlige budget, kommuneplanen, lokalplaner og øvrig arealanvendelse mv. Lokaludvalgene har til enhver tid ret til at
sende forslag til Middelfart Kommune om spørgsmål af lokal betydning. Ligeledes kan lokaludvalget kontakte Middelfart
Kommune om emner, som efter lokaludvalget opfattelse har særlig betydning for lokalområdets udvikling og trivsel.

Et lokaludvalg dækker et bestemt geografisk område, og forslag til den geografiske afgrænsning kommer fra lokalområdet.
Lokaludvalg nedsættes efter indstilling fra lokalområdet  og på baggrund af nedenstående rammebetingelser.
Den geografiske afgrænsning, lokaludvalgets formål, procedure ved valg mv. fastsættes i lokaludvalgets vedtægter, der godkendes af Byrådet.

Læs mere på Middelfart Kommunes hjemmeside: http://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Lokaludvalg 

Hjemmeside: www.røjlehalvøen.dk

Bestyrelsen består af:

Formand
Marc Melgaard
Røjleklintvej 37, Røjleskov, 5500 Middelfart
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medlem
Ivan Steffensen
Kogagervej 1, 5500 Middelfart
Tlf. 2125 7505 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medlem
Regitze Tilma
Cathrinebjergvej 7, Røjleskov, 5500 Middelfart
5194 5773 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medlem
Teddy Nielsen
Røjle Bygade 73, Røjle, 5500 Middelfart
5089 7674 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medlem
Carsten Pedersen
Hovkrogvej 6, 5500 Middelfart
5119 8505 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Suppleant og Sekretær
Ole Gottrup
Røjleskovvej 18, Røjleskov, 5500 Middelfart
og@Højkilde.com

Suppleant og kasserer
Karina Pedersen
Kustrupvej 20, Kustrup, 5500 Middelfart
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Suppleant
Connie Madsen
Hovkrogvej 20, Kustrup, 5500 Middelfart
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Næste generalforsamling afholdes: 

Ultimo februar 2018