Alle nok er klar over, at sæsonen 2020/2021 har været en udfordring for foreningslivet, AKI er ingen undtagelse.

AKI’s generalforsamling er foreløbig udsat til vi igen kan mødes og vi får med sikkerhed ikke sat punktum for sæsonen med en opvisningsdag og deltagelse i DGI’s stævne i Lillebæltshallerne.

Vi vil fra bestyrelsens side gerne takke alle trænere, hjælpetrænere og instruktører for sæsonen og håber at vi i næste sæson kan starte op som normalt i september. 

Nye trænere og genstart af HoppeLopperne

Vi må efter denne sæson, og efter mange år, desværre sige tak til Pernille og Peter, som har været omdrejningspunktet på JuniorMix holdet – og meget andet. Pernille fortsætter heldigvis som aktivt bestyrelsesmedlem. Vi er derfor på jagt efter 2 voksne trænere til at føre holdet videre selvfølgelig med støtte fra vores hjælpetrænere. Så giv lyd hvis du kender en eller flere interesserede – vi skal selvfølgelig nok sørge for opstartshjælp og støtte.

Vi har i bestyrelsen desuden blevet kontaktet med et ønske om at vores mindste hold, HoppeLopperne, kommer i gang igen. Alderen er fra 2½-3 år og frem til skolealderen. Også her kan vi bruge en træner som får støtte af en hjælpetræner. Til dette hold rækker det med interesse for børn – så skal vi nok hjælpe til med resten.

Kontingent

AKI har heldigvis en sund økonomi efter mange års påpasselighed, hvilket gør at vi kan klare os igennem en krise som denne. Bestyrelsen har besluttet at vi i næste sæson giver kr. 100 i rabat på kontingentet for medlemmer, der har betalt kontingent for sæson 2020/2021 for at kompensere for manglende træning.

Badminton

Foreløbig er alle aktiviteter indstillet resten af sæsonen, men åbnes der op for indendørs sport, forventer vi selvfølgelig at kunne tilbyde badminton.

Zumba

Vores Zumbahold er startet op igen – udendørs i skolegården. Der er som altid fuld fart på.

Aktivitetshuset

Aktivitetshuset under AKI er nu en realitet. Aktivitetshuset har 9/3 fået overdraget nøglerne til den tidligere inspektørbolig på skolen og er nu i gang med at klargøre det sidste i huset og få oprettet grupperne.
Aktivitetshuset er oprettet ud fra et ønske om at kunne have et sted, der er ”vores eget” og at kunne være der både dag, aften og weekend.
Aktivitetshuset skal være et samlingssted som skal tilbyde alt fra en kop kaffe, glasbrænderi, træværksted, sang/musik, kortspil og meget andet. Har du ønsker/forslag til aktiviteter, så tag fat på Ole Gottrup på 40 79 65 75 og følg med på http://www.rojlehalvoen.dk/category/aulby-aktivitetshus/