Generalforsamling 2023 afholdes

11. marts 2023 kl. 0900 

Aulby Aktivitetshus, Vejlbyvej 9, 5500 Middelfart

Dagsorden jf. vedtægter:

 • Valg af dirigent og stemmetællere
 • Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Kommende års planer og budget til orientering
 • Forslag
 • Valg af
  • 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år (alle for 2 år)
  • 1 suppleant (for 1 år)
  • 1 revisor (for 1 år)
  • 1 revisorsuppleant (for 1 år)
 • Eventuelt

I bestyrelsen kommer der (som minimum) til at mangle en kasserer og et bestyrelsesmedlem. 

 

Generalforsamlingen efterfølges af Kaffe/brød og kl. 10 af årsmøde og borgermøde ved Røjlehalvøens Lokaludvalg.